Graag uw ideeën voor projecten voor het Natuur- en Recreatiefonds Vlieland

Dag leden OVV, Vorig weekend is een bijlage met ‘Uit Het Kastje’ meegezonden over het Natuur- en Recreatiefonds Vlieland. Zie: UHK - 10 bijlage Natuur- en Recreatiefonds Vlieland In het kort: vanuit verkoop van gronden van Staatsbosbeheer aan de gemeente komt 1,1 miljoen euro in een fonds. Te besteden aan projecten op Vlieland. Ideeën voor projecten …

Lees meer Graag uw ideeën voor projecten voor het Natuur- en Recreatiefonds Vlieland

Subsidies IMF en Waddenfonds

Beste leden, De provincie Fryslân stelt in 2021 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de …

Lees meer Subsidies IMF en Waddenfonds

Verslag DB vergadering 11 februari 2021

Beste leden, De afgelopen bestuursvergadering zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest. Inbreng van 3 leden; o.a. reclameborden langs de weg, toeristenbelasting betalen in termijnen. Voorontwerp CHW bestemmingsplan Oosterseveld Vlieland. Stuk nogmaals delen met leden. Personeelshuisvesting vraagstuk, eilandbreed onderzoek is gepresenteerd. Lokaal vervolg aan geven. TPV / Destinatiewebsite voortgang. RvA Doeksen updates. KHN …

Lees meer Verslag DB vergadering 11 februari 2021

Vacante bestuurszetel

Caroline Hoogstraten heeft per direct haar functie als bestuurslid van de Ondernemersvereniging Vlieland ter beschikking gesteld. Haar rol als penningmeester wordt overgenomen door Ilmar Vermeulen. Omdat volgens de statuten het bestuur uit 7 leden bestaat is per direct een vacature vrijgekomen voor: Algemeen bestuurslid OVV De algemeen bestuursleden binnen de OVV hebben allen een affiniteit …

Lees meer Vacante bestuurszetel

WHOA: meer ruimte om faillissement te voorkomen

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is op 1 januari 2021 ingegaan. Check hoe dit akkoord werkt. https://youtu.be/fbPVl79ZHQE De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun …

Lees meer WHOA: meer ruimte om faillissement te voorkomen

Resultaten enquête Dorpsstraat maatregelen

De afgelopen zomer 2020 heeft de Gemeente Vlieland in verband met de corona-crisis een aantal tijdelijke maatregelen ingevoerd, waaronder een fietsvrije Dorpsstraat voor fietsers en gemotoriseerd vervoer. Middels een enquête is bij inwoners en toeristen medio december 2020 onderzocht: Hoe de fietsvrije Dorpsstraat van afgelopen zomer is bevallen. Welke verbeterpunten zouden kunnen worden doorgevoerd als …

Lees meer Resultaten enquête Dorpsstraat maatregelen