OVV bestuur

Het dagelijks bestuur van OVV bestaat uit 7 leden.

Voorzitter

Corinne de Groot

TPV
Ondernemersfonds

corinne@ovvlieland.nl
Secretaris

Erwin Soolsma

Destinatiewebsite
Ondernemersfonds
Dorpsaankleding
Kerst
Website

erwin@ovvlieland.nl
Penningmeester

Ilmar Vermeulen

Horeca
Destinatiewebsite
BHV

ilmar@ovvlieland.nl
Bestuurslid

Diede Westers

Rederij Doeksen
Horeca
Destinatiewebsite
Personeelshuisvesting
Opleidingen

diede@ovvlieland.nl
Bestuurslid

Marijn Kapinga

Personeelshuisvesting
Projecten

marijn@ovvlieland.nl
Bestuurslid

Ate Dijkstra

Duurzaamheid
Bedrijventerrein

ate@ovvlieland.nl
Bestuurslid

Peter Laagland

Winkeliers
Kerst

peter@ovvlieland.nl

Vacatures

Bestuurslid winkeliers

Bestuursfunctie
Zomer 2021

De OVV is per direct op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid die naast de algemene zaken ook de winkeliers op Vlieland vertegenwoordigd. Lid van het bestuur van de Ondernemersvereniging Vlieland zijn is een uitdagende ondernemende functie waarbij je verbinding legt en de vereniging ook naar buiten toe vertegenwoordigt. Jij bepaalt en bewaakt met de andere leden de strategie met als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat op Vlieland. Daarbij ben jij als lid van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.


Wat houdt de bestuursfunctie verder in?

 • Je woont (minimaal) elke maand de bestuursvergaderingen bij op een vast moment in de ochtend. Zo nodig wordt er meer vergaderd.
 • Je woont jaarlijks de Algemene Vergadering bij
 • De zittingstermijn is 3 jaar. Een lid van het bestuur kan na de eerste termijn nog 1 keer opnieuw gekozen worden.
 • Het lidmaatschap van het bestuur is een vrijwilligersfunctie zonder vergoeding
 • De vergaderkosten zijn op kosten van de vereniging

Wat doet de vertegenwoordiger winkeliers binnen het bestuur?

 • Je richt je op het verbinden en ondersteunen van winkeliers (detaillisten). Doel daarbij is een economisch goed functionerende detailhandel.
 • Je geeft de winkeliers een platform binnen OVV om zich gehoord te voelen en je brengt specifieke vraagstukken aan die zich afspelen binnen het winkeliersdomein.
 • Je bent algemeen aanspreekpunt voor de OVV met betrekking tot activiteiten van de winkeliers en vice versa.
 • Je houdt je bezig met promotie van het imago van de detailhandel op Vlieland
 • Je bent werkzaam als ondernemer, of je bent bestuurder cq staffunctionaris bij een ondernemer in de detailhandel op Vlieland.
 • De onderneming is lid van de OVV.

Hoeveel tijd kost me dat dan?

 • Gemiddeld 2,5 uur per week.

Dat lijkt me wel wat. Ik meld me aan. En nu?
Leden van de OVV worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen of een kandidaat voor deze functie aan te dragen voor 1 december 2019, eventueel vergezeld door een motivatie. Je kunt reageren op deze mail, of eerst contact opnemen met Erwin Soolsma (secretaris) via secretaris@ovvlieland.nl of 0649913085.

 • Het bestuur doet een bindende voordracht van de kandidaat aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij het zwaarwegende bezwaren tegen benoeming van de voorgedragen kandidaat heeft.
 • Indien het bestuur niet tot voordracht overgaat, deelt zij dit schriftelijk mee aan de voordragende organisatie(s) en stelt deze organisatie(s) in de gelegenheid binnen een termijn van minstens 30 dagen een andere kandidaat voor te dragen. Indien ook deze kandidaat op zwaarwegende bezwaren van het bestuur stuit, of indien binnen de gestelde termijn geen kandidaat wordt voorgedragen, zoekt het bestuur zelf een kandidaat en draagt deze voor aan de Algemene Ledenvergadering.
 • Indien er meerdere kandidaten zijn worden alle gegadigden gehoord door (minstens 5 leden van) het bestuur.
 • Een benoeming wordt bevestigd in de Algemene Ledenvergadering.
 • Een benoeming gaat in op het moment van aftreden van het aftredende bestuurslid. In geval van een tussentijdse benoeming (dus als een bestuurslid zijn zittingstermijn niet vol maakt), wordt het rooster van aftreden van de vertrekkende bestuurder gevolgd.