Beste ondernemers,

Het Ondernemersfonds Vlieland, beheerd door de Ondernemersvereniging Vlieland, heeft een aanzienlijke impact gehad op de ondersteuning van de lokale economie en het stimuleren van toeristische initiatieven op ons prachtige eiland. Gebaseerd op het Leidse model, werd dit fonds in 2018 tot stand gebracht in antwoord op de wens van de meerderheid van de Vlielandse ondernemers, evenals de meerderheid van de ondernemers georganiseerd in de Ondernemersvereniging Vlieland (OVV). Hun verzoek om een extra bijdrage, middels een toeslag op de Onroerende Zaakbelasting (OZB), maakte het mogelijk financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het ‘Toeristisch Beleidsplan Vlieland’.

De manier waarop deze toeslag op de OZB wordt geïnd, is een essentieel aspect van dit initiatief, waar zowel de lokale ondernemers als de gemeente Vlieland bij betrokken zijn. Jaarlijks bepaalt de gemeente hoe hoog het tarief voor de OZB moet zijn, gebaseerd op de verwachte WOZ-waarden van woningen en niet-woningen, evenals de door de gemeenteraad vastgestelde gewenste opbrengst voor de OZB. Sinds enkele jaren wordt het berekende tarief voor de OZB voor gebruikers van niet-woningen zodanig verhoogd dat er een extra opbrengst van € 30.000 ontstaat. Deze extra € 30.000 wordt vervolgens verstrekt aan de Ondernemersvereniging als extra subsidie en overgemaakt naar het Toeristisch Platform Vlieland (TPV), de uitvoerder van het toeristisch beleid. € 7.000 vloeit weer terug naar de Ondernemersvereniging Vlieland waarmee de jaarlijkse dorpsaankleding en feestverlichting bekostigd wordt.

Het is belangrijk op te merken dat niet-woningen niet alleen commerciële bedrijven omvatten, zoals winkels, horeca, werkplaatsen en kantoren, maar ook overheidsgebouwen, welzijns- of zorggebouwen en sportcomplexen vallen onder deze categorie. Gebruikers van deze gebouwen dragen dus bij aan de € 30.000 subsidie voor de ondernemersvereniging. Kerken en scholen op Vlieland zijn vrijgesteld van de gebruikers OZB en dragen derhalve niet bij.

Vanwege de voorlopige aard van de vastgestelde WOZ-waarden op het moment dat de tarieven worden bepaald, kunnen er wijzigingen optreden, wat kan resulteren in het innen van meer of minder dan € 30.000 extra OZB in een bepaald jaar.

De evaluatie van het Ondernemersfonds Vlieland was oorspronkelijk gepland na een periode van 3 jaar, maar vanwege de buitengewone omstandigheden rondom COVID-19 is er twee keer uitgesteld met wederzijds goedvinden van de gemeente Vlieland en de Ondernemersvereniging Vlieland. Hierdoor is de evaluatie met 2 jaar verschoven, en vindt deze nu in 2023 plaats.

Het doel van deze evaluatie is om uw percepties, meningen en ervaringen te verzamelen met betrekking tot de manier waarop de toeslag voor het Ondernemersfonds Vlieland wordt geïnd via de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Graag komen we er achter wat u van deze manier van inning vindt, of en hoe dit uw steun voor het ondernemersfonds heeft beïnvloed en welke aanpassingen, indien nodig, kunnen worden voorgesteld om de tevredenheid en betrokkenheid te vergroten.

Daarnaast willen we uw mening over de bijdrage van deze financieringswijze aan de uitvoering van het ‘Toeristisch Beleidsplan Vlieland’.

Bestuur Ondernemersvereniging Vlieland

We ontvangen uw input graag vóór 1 december 2023