Onderzoek vitaliteit van de logiesaccommodaties

Vorig jaar is er in de provincie Fryslân onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de logiesaccommodaties. Hieruit bleek dat de logiesaccommodaties over het algemeen best heel vitaal zijn, maar dat er zeker ook nog ruimte is voor verbetering: bêst, mar noch net bêst genôch. Daarom zijn we gestart met het ‘actieprogramma vitale logiesaccommodaties Fryslân 2028’ met als doel de vitaliteit van de sector nog verder te verbeteren door concrete instrumenten te ontwikkelen. Aan dit initiatief wordt gewerkt door de provincie, gemeenten, de Friese regio’s, de branches en ondernemers uit de sector. Het actieprogramma wordt echt van ons allemaal.

Wil je meer weten over het actieprogramma? Dat kan! Op 17 november om 20.00 uur wordt er een online webinar georganiseerd over de toekomst van logiesaccommodaties in Fryslân. Tijdens deze webinar zullen de belangrijkste resultaten uit het vitaliteitsonderzoek besproken worden, kijken we vooruit naar de sector in 2028 en wordt het actieprogramma verder toegelicht. Om het actieprogramma een succes te laten worden hebben we ieders input namelijk nodig.

Opgeven kan via https://survey.sudwestfryslan.nl/webinar-toekomst-van-het-verblijfstoerisme-in-friesland/

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl