Vacante bestuurszetel

Vacante bestuurszetel

Caroline Hoogstraten heeft per direct haar functie als bestuurslid van de Ondernemersvereniging Vlieland ter beschikking gesteld. Haar rol als penningmeester wordt overgenomen door Ilmar Vermeulen. Omdat volgens de statuten het bestuur uit 7 leden bestaat is per direct een vacature vrijgekomen voor:

  • Algemeen bestuurslid OVV

De algemeen bestuursleden binnen de OVV hebben allen een affiniteit met een specifieke branche op het eiland. Wij hebben een voorkeur voor een bestuurslid met affiniteit in een branche anders dan horeca of winkeliers. Deze branches zijn op het moment al goed vertegenwoordigd binnen het bestuur.

Als algemeen bestuurslid woon je de maandelijkse bestuursvergadering bij. Je leest je in op stukken en dossiers voor elke vergadering. Daarnaast wordt je geacht een variabel aantal uren per maand beschikbaar te zijn voor verenigingswerk/activiteiten.

Kandidaat stellen is mogelijk tot vrijdag 19 februari 2021 door de interesse kenbaar te maken aan het secretariaat (secretaris@ovvlieland.nl). In de bestuursvergadering van donderdag 11 maart 2021 zal het bestuur van de OVV een kandidaat bestuurslid voordragen. Definitieve benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. Mocht u vragen hebben over deze vacature, dan kunt u zich tevens wenden tot het secretariaat.

Wat houdt de bestuursfunctie verder in?

Lid van het bestuur van de Ondernemersvereniging Vlieland zijn is een uitdagende ondernemende functie waarbij je verbinding legt en de vereniging ook naar buiten toe vertegenwoordigt. Jij bepaalt en bewaakt met de andere leden de strategie met als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat op Vlieland. Daarbij ben jij als lid van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.

Wat houdt de bestuursfunctie verder in?
  • Je woont (minimaal) elke maand de bestuursvergaderingen bij op een vast moment in de ochtend. Zo nodig wordt er meer vergaderd.
  • Je woont jaarlijks de Algemene Vergadering bij
  • De zittingstermijn is 3 jaar. Een lid van het bestuur kan na de eerste termijn nog 1 keer opnieuw gekozen worden.
  • Het lidmaatschap van het bestuur is een vrijwilligersfunctie zonder vergoeding
  • De vergaderkosten zijn op kosten van de vereniging

 

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl